083-0197280 (คุณวันเพ็ญ)
บริการ รับเทสสายแลน (Test Report) โดยเครื่อง FLUKE DSX-602-PRO , DTX-1800

บริการ รับเทสสายแลน (Test Report) โดยเครื่อง FLUKE DSX-602-PRO , DTX-1800

ปัจจุบันระบบเครือข่ายมีแนวโน้มความต้องการใช้ความเร็วในการเชื่อมต่อที่สูงขึ้น ซึ่งการออกแบบระบบเครือข่ายสำหรับเครื่อง Client โดยทั่วไปมักจะออกแบบให้สามารถรองรับความเร็วระบบเครือข่ายแบบ 10BASE-T, 100BASE-TX และ 1000BASE-T ดังนั้นระบบสายสัญญาณเครือข่าย...