083-0197280 (คุณวันเพ็ญ)

ปัจจุบันระบบเครือข่ายมีแนวโน้มความต้องการใช้ความเร็วในการเชื่อมต่อที่สูงขึ้น ซึ่งการออกแบบระบบเครือข่ายสำหรับเครื่อง Client โดยทั่วไปมักจะออกแบบให้สามารถรองรับความเร็วระบบเครือข่ายแบบ 10BASE-T, 100BASE-TX และ 1000BASE-T ดังนั้นระบบสายสัญญาณเครือข่าย ที่ทำการติดตั้งจึงต้องทำการทดสอบและ Qualification เพื่อให้มั่นใจว่าสายสัญญาณเครือข่ายสามารถรองรับความเร็วของระบบเครือข่ายตามต้องการ

  

ซึ่งการทดสอบด้วย LED ที่หลายๆ บริษัทและผู้ติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายใช้กันก็คงจะไม่เพียงพอในการทดสอบและ Qualification สายสัญญาณเครือข่าย เพราะการทดสอบด้วย LED จะเป็นการทดสอบความต่อเนื่อง (Continuity), การเข้าหัวสาย (Wiremap), การตรวจสอบการขาด หรือช็อตของสาย LAN แต่ไม่สามารถบอกถึงระยะขาด หรือช็อตของสายสัญญาณเครือข่ายได้ อีกทั้งยังไม่สามารถบอกได้ว่าสายสัญญาณเครือข่ายที่ทำการติดตั้งสามารถที่จะรองรับความเร็วระบบเครือข่ายแบบใดได้บ้าง เช่น 10BASE-T, 100BASE-TX และ 1000BASE-T

 ในกรณีที่สายสัญญาณเครือข่ายที่ติดตั้งมีปัญหาในเรื่องประสิทธิภาพของสายสัญญาณเครือข่าย เช่น การติดตั้งสาย ที่มีความยาวมากเกินไปแล้วทำให้เกิดการลดของสัญญาณมาก (Insertion Loss), สายสัญญาณเครือข่ายที่ติดตั้งไม่มีคุณภาพ, การคลายเกลียว Connector หรือ Patch Panel มากเกินไป, การดึงสายด้วยแรงดึงมากเกินไปก็จะให้เกิดปัญหาการรบกวนข้ามคู่สาย (Crosstalk) และการต่อสายที่ไม่ถูกวิธี เช่น การนำสายมาต่อกันเหมือนสายไฟฟ้าก็จะทาให้เกิดปัญหาการสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนกลับ (Return Loss)

 

ดังนั้นการทดสอบและ Qualification สายสัญญาณเครือข่ายจึงมีความจาเป็น เพื่อที่จะตรวจสอบระบบสายสัญญาณเครือข่ายที่ทาการติดตั้ง ว่าสามารถรองรับความเร็วระบบเครือข่ายแบบใดได้บ้างและยังสามารถบอกถึงสาเหตุของปัญหา ในกรณีที่เกิดปัญหาเรื่องประสิทธิภาพของระบบสายสัญญาณเครือข่ายที่ทาการติดตั้งแล้วไม่สามารถรองรับความเร็วของระบบเครือข่าย เช่น Signal Loss, Return Loss, NEXT รวมถึงคู่สายและระยะที่เป็นสาเหตุของปัญหา

 

ทางบริษัท Tintech Febrication จึงนำเครื่องทดสอบรุ่น DSX-602-PRO และ FLUK DTX-1800 ที่พร้อมรับเทสสายแลนมาบริการทดสอบสายสัญญาณเครือข่ายสำหรับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพสายสัญญาณ ตามมาตรฐาน TIA และ ISO อีกทั้งยังรายงานผลการทดสอบให้กับทางผู้บริหาร หรือผู้ว่าจ้างได้อีกด้วย  สามารถรองรับการทดสอบสายที่ทำการติดตั้งภายในหน่วยงาน บริษัทผู้ติดตั้งระบบสายสัญญาณ รวมถึงหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลระบบสายสัญญาณให้แก่ภายในองค์กร

 

**ทางบริษัทได้มีการนำเครื่องเข้า Calibration ทุกปี จึงมั่นใจได้ว่าผลทดสอบคุณภาพสายสัญญาณนั้น มีความแม่นยำสูง**

 **สำหรับปัญหาการทดสอบแล้วผลการทดสอบไม่ผ่าน ทางบริษัทมีช่างผู้ชำนาญการ รับเทสสายแลน คอยให้คำแนะนำที่หน้างาน ฟรี** 

**ทางบริษัทสามารถเข้าทดสอบสายสัญญาณได้ทุกช่วงเวลา( เสาร์ อาทิตย์ ช่วงเวลากลางคืน ) โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม**

 

สนใจสอบถามราคาได้ที่ 083-0197280 e-mail:wanphen@thintech.co.th

คุณทินกร 096-8042963  e-mail:wanphen@thintech.co.th

 

 

บริการ รับเทสสายแลน (Test Report) โดยเครื่อง DSX-602-PRO

  

                  รับเทสสายแลน (Test Report) โดยเครื่อง FLUKE DSX-602-PRO , DTX-1800

 

  

  

อัตราค่าบริการ รับเทสสายแลน
ลำดับที่จำนวนจุดสาย UTP CAT5E CAT6สาย CAT6Aหมายเหตุ
11-50 จุด5,000 บาท/วัน9,000 บาท/วันสำหรับงานต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางเพิ่ม
250-100 จุด7,000 บาท/วัน12,000 บาท/วันสำหรับงานต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางเพิ่ม
3100-200 จุด11,000 บาท/วัน15,000 บาท/วันสำหรับงานต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางเพิ่ม
4200 จุดขึ้นไปราคจุดละ 80 บาทราคาจุดละ 100 บาทสำหรับงานต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางเพิ่ม

 

 

 

หมายเหตุ สำหรับงานพื้นที่สูง เช่น AP,CCTV คิดค่าบริการเพิ่ม 2000 บาท

  

 

           ใบเซอร์สำหรับการนำเครื่องเข้าทำการ Calibrate ปีปัจจุบัน