083-0197280 (คุณวันเพ็ญ)

บริการของเรา

รับเทสสายแลน เครื่อง FLUKE DTX-1800

บริการ รับเทสสายแลน
(Test Report)
โดยเครื่อง FLUKE DTX-1800

รับเดินสายแลน รับเทสสายแลน Install UTP Cable วางระบบแลน รื้อถอนสายแลน ย้ายสายแลน

รับเดินสายแลน
Install UTP Cable วางระบบแลน
รื้อถอนสายแลน ย้ายสายแลน

รับเดินสายไฟเบอร์ออฟติก รับเทสสายแลน

 

 รับเดินสายไฟเบอร์ออฟติก

รับเทสสายแลน

บริการเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง
(Fusion Splice Fiber Optic)

งานติดตั้งประตู Access Control
ประตูอัตโนมัติ AUTO DOOR